Akkarvik sin hjemmeside

Offentlige nettsider

norge.no
er en veiviser i det offentlige Norge. Her kan du søke fram offentlige kontorer som hører til i Skjervøy.

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune ligger på 70° nord i Troms fylke. Du kommer ikke lenger nord i fylket. Kommunens sider gir informasjon om kino, nyheter, postlister, skolene og alt det andre som hjemmesidene til kommuner i Norge forteller om. Ruteopplysninger, egentlig lenker til transpoprtselskapene, for offentlig transport er særlig nyttig for billøse beboere og turister.

Fylkesmannen i Troms
Her kan du bl.a. finne stoff om utslipp, forurensing, jervejakta og forskrifter for snøskooterkjøring. Fylkesmannen har en del forvaltningsoppgaver, er klageinstans når du er misfornøyd med kommunale vedtak og er tilsynsmyndighet på en rekke områder som f.eks. videregående utdanning. Fylkesmannen er Kongen og Regjeringens representant og skal passe på at vi (innbyggerne) får det vi har krav på og at kommunenes budsjetter er forsvarlige osv.

Troms fylkeskommune
Nettsidene forteller (nesten) alt som foregår på fylkes- og regionalplan. De forteller om viktige ting som skjer i fht utdanning, seminarer, lanseringsfester i fylkesbiblioteket o.a. Fylkeskommunen har en samordnende og regionalpolitisk rolle. Griffen er, artig nok, valgt som figur i fylkesvåpenet.

NAV Skjervøy
NAV har eget Skjervøykontor. Kontorets åpningstid er nevnt, men ikke hvor det ligger! I følge norge.no og gulesider.no er adressen Strandveien 60.

Denne siden ble sist endret 29. september 2004.