Akkarvik sin hjemmeside

Vil vi slutte med ferge til Akkarvik/Arnøya?

Arnøya og naboøya Laukøya har forbindelse til fastlandet ved hjelp av ferge til/fra Kågen. Fergetidene er lagt opp slik at det ikke korresponderer med annen kommunikasjon som buss til Tromsø eller med hurtigruta. Det har vi lært oss å leve med, men noen av oss begynner å bli lei. Et interrimstyre er satt ned med det mål å opprette aksjeselskapet Arnøy og Laukøyforbindelsen AS. I forslag til vedtekter for selskapet står det:

"Selskapets formål er forberedelser til bygging av fast forbindelse mellom Arnøya/Laukøy og Kågen"

Interrimstyret har utarbeidet en brosjyre hvor de inviterer til selskapsdannelse. Vi har alle muligheten til å tegne aksjer i selskapet. Jeg oppfordrer alle som ønsker fastlandsforbindelse til å tegne et antall aksjer. Fra interrimsstyrets leder Kjell Arne Sørensen, har jeg fått tillatelse til å gjengi deler av brosjyren. Hele brosjyren finner du her.

Fra interrimstyrets brosjyre:

Du finner en mer utskriftsvennlig versjon her.

Tegning av aksjer i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS
Dersom du/dere er  interessert i å kjøpe aksjer i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS, ønsker vi at du/dere tilkjennegir din/deres interesse/velvillighet overfor oss

Fyll ut interesseblanketten med hvor mye du/dere er villige til å bidra med og send den til:

H. Solheim AS, Boks 113, 9189 Skjervøy
Tlf: 77 77 71 40  Faks: 77 77 71 45

INTERESSEBLANKETT:

Tegnes navn:......................................................................................

Adresse: .............................................................................................

Kontaktperson: ..................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

e-postadresse: ..................................................................................

Jeg/Vi tegner oss for:

Antall aksjer: ...................................... à kr. 500,-    Totalt kr. .......................................

Signatur: .......................................................................................................................

Sted: .....................................................................   Dato: ...........................................

Denne siden ble lagt til 22. juni 2007 og sist endret 28.06.2007.