Akkarvik sin hjemmeside

Forsiden

Gamle nyheter
Om Akkarvik
Organisasjoner
Arbeidsplasser
Offentlige sider
Reisetips
I media

Bilder fra bygd og øy


Haugnes Kompetanse


Søk på
Wikipedia

 

Webmaster:
Siw Haugnes

Tips, bilder eller annet tas i mot med takk.

Se mine sider på www.haugnes.org

Akkarvikdalen er isbreformet

På dette bildet kan du tydelig se at store deler av Norge er formet av isbreer. De sterkt skrånende sidene, sammen med den vide, flate dalbunnen indikerer at en isbre har rugget fram og tilbake ganske tungt og lenge for noen tusen år seden.

Isbreformet dal (Akkarvikdalen)
Fotograf: Arild Burud, 2006 (du kan låne bilder hvis du oppgir hvem som er fotograf)

Isbreformasjoner har du i nesten hvert dalsøkke på øya, og dem er det mange av. Ingen store daler er V-formet, dvs. elveskapte, men en del småsøkk rundt om kring er mest merket av vann/elv og ikke isbre.

Jo lenger vekk fra havet du kommer, jo mer myr er det i Akkarvikdalen. Når bønder og fiskere bosatte seg her hadde de en ganske heftig jobb med å lage dreneringsgrøfter rundt det de ønsket å bruke som jorder og dyrka mark. Nå er det ti år siden siste bonde ga opp driften og allerede har myra spist seg lenger innpå husene. For ikke å snakke om alt bjørkekrattet som nærmer seg husene og som gjør tidligere nesten nakne fjellsider vanskeligere å komme fram i.

Sagnet skal ha det til at det har vært skogsdrift her på 16-17 hundretallet. Eldre i Akkarvik kan huske snakkk fra gamle dager om at man kunne finne ganske store trerøtter i myra.


Denne siden ble opprettet 30. juni 2007.
e-post: siw(krøllalfa)haugnes.org